Kalebas | Mate bekers (2024)


Voordat jekalebas klaar is voor gebruik moet deze eerst worden geprepareerd. Dit helpt voorkomen dat de kalebas scheurt en/of beschimmelt en het verbetert de smaak. Je zult merken dat hoe langer je de kalebas gebruikt, hoe beter de yerba mate je zal smaken.


Kalebas | Mate bekers (1)

Hoe de kalebas vóór het eerste gebruik te prepareren.

  1. Maak de kalebas vóór het eerste gebruik schoon door alle losse huid binnenin weg te schrapen d.m.v. een lepel of bombilla.
  2. Vul de kalebas voor de helft met droge yerba mate. Giet daarna warm water (niet kokend) in de kalebas.
  3. Laat de yerba mate en de kalebas het water absorberen en giet vervolgens opnieuw water bij tot de rand van de kalebas. Laat de mate voor tenminste 24 uur staan. Op deze manier zal de mate de smaak van de yerba in zich opnemen. Schep het mengsel uit de kalebas en spoel de deze om met warm stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddel of zeep!
  4. Schraap de binnenkant opnieuw uit met een lepel of bombilla om de zachte of losse huid te verwijderen en spoel de kalebas om met warm stromend water. Herhaal dit proces totdat je kalebas helemaal schoon is.
  5. Droog de kalebas met een doekje en zet de kalebas ondersteboven op een rekje zodat de lucht kan circuleren door de kalebas. Hierdoor kan de kalebas goed drogen. Bewaar de kalebas in een warme, droge, geventileerde ruimte. Een zonnige/warme vensterbank of raam is een goede plek om je kalebas te drogen.
De houten mate of kalebas neemt de smaak in zich op, dus je hoeft dit proces niet te volgen bij een glazen of metalen mate.

Kalebas | Mate bekers (2)

Ben je klaar voor de dag?
Reinig je kalebas goed.

  1. Spoel de kalebas na elk gebruik goed schoon (gebruik nooit schoonmaakmiddel of zeep!) en droog deze vervolgens met een doekje. Laat nooit de yerba in de kalebas staan na gebruik. Doe een ander doekje in de kalebas en laat deze ondersteboven op een rekje staan of plaats hem op een warme plek tot het volledig droog is. Zorg ervoor dat de lucht kan circuleren door de kalebas. De kalebas kan aan de binnenkant een groene kleur aannemen van de yerba mate. Dat is normaal en niet schadelijk voor jou of de kalebas.
  2. Controleer de kalebas voor eventuele scheurtjes. Het hoeft niet te lekken, maar in het scheurtje kan schimmelvorming plaatsvinden.

Hoe repareer ik een klein scheurtje in mijn kalebas?

Als je een klein scheurtje in je kalebas ontdekt, zoals dit soms kan gebeuren met een natuurlijk product, kan je dit makkelijk repareren door aan de buitenkant doorzichtige nagellak op de kalebas te smeren.

Kalebas | Mate bekers (3)

TIP 2:

Als je de yerba ook met suiker, citroen, munt, likeur, gember of een andere toevoeging drinkt raden wij je aan 2 aparte mates te gebruiken; één voor de yerba zonder en één voor de yerba met toevoeging.

TIP 3:

Je kalebas goed schoonmaken en laten drogen geeft je jaren van smaakvol yerba mate drinken!

TIP 4:

Vind je een kalebas te veel gedoe dan is een glazen, keramische of metalen mate wellicht een optie...


Schimmel in je kalebas?

Er kan een zwarte of witte schimmel ontstaan in de kalebas als deze niet goed heeft kunnen drogen. Laat nooit de yerba in de kalebas staan na gebruik. Normaal zullen deze beschimmelde plekken 24 tot 36 uur nadat de kalebas vochtig is blijven staan verschijnen. De yerba mate kan een groene tint aan de binnenkant van de kalebas achterlaten, dit is geen schimmel, maar slechts een residu van de yerba.

Spoel de kalebas goed om met warm water en schrob deze goed schoon met een lepeltje, schone doek of spons (gebruik nooit schoonmaakmiddel of zeep!). Droog vervolgens de kalebas met een doekje. Doe een ander doekje in de kalebas en laat deze ondersteboven op een rekje staan of plaats hem op een warme plek tot het volledig droog is. Zorg ervoor dat de lucht kan circuleren door de kalebas. Het doekje kan een groene kleur aannemen van de yerba mate.

Als er toch nog beschimmelde plekken zijn kun je de binnenkant van de kalebas rondspoelen met citroensap en laat het even intrekken. Vul daarna de kalebas met water en laat het enkele uren staan. Spoel de kalebas weer goed om met warm water en schrob deze goed schoon met een lepeltje, schone doek of spons (gebruik nooit schoonmaakmiddel of Kalebas | Mate bekers (4)zeep!). Droog vervolgens de kalebas met een doekje. Doe een ander doekje in de kalebas en laat deze ondersteboven op een rekje staan of plaats hem op een warme plek tot het volledig droog is. Zorg ervoor dat de lucht kan circuleren door de kalebas. Je kalebas goed schoonmaken en laten drogen geeft je jaren van smaakvol yerba mate drinken!


Vind je een kalebas te veel gedoe dan is een glazen of keramische mate wellicht een optie...


Voordat je je nieuwe houten mate voor de eerste keer gaat gebruiken raden we je aan deze een paar keer goed te spoelen met warm naar gekookt water omdat het hout soms nog hars en/of tannines kan bevatten. Hout is zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen dus verhoog geleidelijk de temperatuur van het water.

Het water kan er bruin uitzien, maar is op geen enkele manier schadelijk en met het verversen van het water zal deze uitloging geleidelijk aan verdwijnen.

Houten mate hebben de neiging om te barsten als ze uitdrogen, dus spoel de beker grondig om en laat vers water in de beker staan tot een volgend gebruik.

Als je ELKE DAG yerba mate drinkt, kun je de vochtige yerba 's nachts in de beker laten staan totdat je de volgende dag klaar bent om je volgende yerba mate voor te bereiden. Laat de vochtige yerba niet langer dan 24 uur in de beker omdat het dan kan gaan schimmelen.

Vind je een houten mate te veel gedoe dan is een glazen of keramische mate wellicht een optie...


Drink je liever uit een theeglas? Bekijk dan onze thee accessoires!

Kalebas | Mate bekers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6237

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.